Turkey ABD Rusya
Ucuz Enerji ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri (YES)

Ucuz Enerji ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri (YES)

Günümüzde enerji, giderek en önem verilen bir kavram olarak tüm insanları etkilemektedir. Özellikle “sürdürülebilir gelişme” kavramının dünyada tüm toplumların üzerinde önemle durduğu bir konu durumuna gelmesi, günümüzde, alışılagelmiş enerji kaynaklarının verimli üretim ve tüketimi, çevre etkilerinin en aza indirilmesi yanında, temiz ve tükenmez enerji kaynaklarına geçişi gündeme getirmiştir.

Özellikle artan enerji talebinin büyük ölçüde fosil yakıtlardan karşılanıyor olmasının sonuçları olarak ortaya çıkan küresel ısınma ve çevre kirliliği sorunları ile fosil yakıtların uzak olmayan bir gelecekte tükeneceği öngörüsü yenilenebilir enerji çalışmalarının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu alanlarda dünyadaki çalışmalardan uzak kalmamak, hem bu konularda yetişmiş insan gücüne, hem de üniversitelerde bu konulardaki araştırmaların yoğunlaşmasına bağlıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları:

  • Güneş Enerjisi.
  • Rüzgâr Enerjisi.
  • Biyokütle Enerjisi.
  • Jeotermal Enerji.
  • Hidroelektrik Enerji.
  • Hidrojen Enerjisi.
  • Dalga Enerjisi.