Turkey ABD Rusya
Isıtıcı ve Isı Aktarma Sistemleri

Isıtıcı ve Isı Aktarma Sistemleri

Isı aktarımı, sıcaklıkları farklı iki veya daha fazla nesne arasında iletimtaşınım, ışınım veya bu yolların birbiri ile olan birleşimleri yoluyla gerçekleşen enerji aktarımıdır.  Bu transferin matematiksel olarak modellenmesi ısı aktarımının temel konusunu oluşturur. Isı aktarımı; termodinamikakışkanlar mekaniği ve malzeme ile ilişkilidir.

Taşınımla Isı Aktarımı temel olarak moleküllerin kitleler halinde hareketinden kaynaklanır. İki farklı sıcaklıktaki yüzey arasında hareket halindeki akışkan bu hareketi sırasında ısı taşınımını sağlar. İletimle Isı Aktarımı ise durgun bir ortamda gerçekleşir, birbirleriyle temas halindeki moleküllerin kafes yapısındaki titreşimler sayesinde ısı bir sonraki moleküle taşınır. Işınımla Isı Aktarımında ise ısı aktarımı için bir ortama gerek duyulmaz. Birbirini gören yüzeyler arasında sıcaklık farkı olduğu sürece ışınımla ısı aktarımı olduğunu söylemek mümkündür.

Isı transferi hayatımızın her noktasında bulunmaktadır. Savoras tarafından ısıtıcı sistemleri ve ısı aktarma sistemleri hem savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ele alınmakta, hem de ticari/yarı ticari sistemler için AR-GE çalışmaları devam etmektedir.