Turkey ABD Rusya
Füze Motoru, Yakıtı, Yazılımı ve AR-GE Çalışması

Füze Motoru, Yakıtı, Yazılımı ve AR-GE Çalışması

Askeri veya sivil amaçlar doğrultusunda kullanılan roketler için farklı türden kimyasalların kombinasyonu ile üretilen roket motorları, atmosfer içi veya atmosfer dışı uygulamalarda hava araçlarının temel tahrik sistemini oluştururlar.

Temel olarak proje kapsamında, füze ve roket motorlarının AR-GE sürecinde en kritik kısımlarından biri olan yakıt teknolojisi, kontrollü yanma ve itki test düzenekleri tasarlanacak, üretilecek ve opere edilecektir. Sensörlerden alınacak veriler doğrultusunda optimizasyonlar yapılarak yanma kararlılığı elde edilen motorun sertifikasyonları temin edilerek çeşitli hobi yarışmalarında, iklim modifikasyonlarında ve meteorolojik faaliyetlerde, askeri füzelerde, uzay turizmi, madenciliği ve araştırmalarında aktif bir şekilde kullanılacaklardır.

Askeri alanlarda saldırının yanı sıra savunma sistemlerinde de roketler oldukça sık kullanılmaktadır. Hava, kara ve deniz platformlarından uçak-savar, tank- savar ve gemi-savar gibi sistemlerde sıklıkla karşılaşılan katı yakıtlı roket motorları, hava-hava füzelerinden torpidolara kadar çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Uzay araştırmalarında ise daha çok booster (itici güç) konumunda yer alırlar ve uzay aracının yer çekimini yenmesine olanak sağlarlar.

Bu bağlamda SAVORAS’ın yatırım ve destekleriyle inovatif bir şekilde üretilecek katı yakıtlı roket motorları Türkiye’yi öncelikle kendi coğrafyasında sonra da dünyada öncü kılacak ve öncelikli roket motoru ihracatçısı konumuna yükseltecektir. SAVORAS ile birlikte Türkiye bu konuda uzmanlık kazanacak, istihdamı artıracak ve nitelikli iş gücü ortaya çıkacaktır.