Turkey ABD Rusya
Drone - İHA/ SİHA Tasarımı ve Üretimi

Drone - İHA/ SİHA Tasarımı ve Üretimi

İnsansız Hava Araçları; içinde pilotu ve yolcusu olmayan, sadece amaca yönelik ekipman (kamera, sensörler vb.) taşıyan, uzaktan kumandayla ve/veya otomatik kontrole sahip olan ve görevini yerine getiren hava araçlarıdır.  İHA’lar askeri, sivil veya bilimsel amaçlı kullanım için yapılmaktadır ve tüm dünyada gelişen bir teknolojidir.  Kullanımın giderek artması ve yaygınlaşmasının nedeni; çok geniş kullanım alanlarının olması, birçok alanda kullanılarak yüksek doğruluk ve kolaylık sağlaması, kullanım esnasında zaman ve maliyet sağlamasıdır.

Savunma sanayi sektöründe yaygınlaşmasının nedeni ise asker kaybının en aza indirilmesi, görevin uzaktan kontrol edilebilmesi, üretilen yeni ekipmanlar için sahte hedef ihtiyacı, mayın/patlayıcı tespiti yapılması, düşman unsurlarının daha risksiz bir biçimde imhası gibi çeşitli görevleri yerine getirebilmesi olarak söylenebilir. 

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar ile dünyanın dikkatini çekmektedir. Azerbaycan, Türkiye'den ithal ettiği İHA ve SİHA'lar ile askeri alanda üstünlük elde etmiştir. Türkiye'nin askeri İHA ve SİHA alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiği çok sayıda savunma endüstrisi analisti tarafından dile getirilmektedir. Askeri İHA alanında ABD ve İsrail'e bağımlı kalmak istemeyen Türkiye'nin imalata başlamasıyla büyüyen sektör, bugün ileri teknolojileri kullanan İHA ve SİHA’lar üretmektedir.

Bu kapsamda; SAVORAS tarafından Drone - İHA/ SİHA konularında tasarım ve üretim başlıkları altında AR-GE faaliyetleri yürütülmekte, inovasyon projelerine destek sağlanmakta ve sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünün oluşmasına katkı sağlanmaktadır.