Turkey ABD Rusya
Arıtma ve Şartlandırma Kimyasalları

Arıtma ve Şartlandırma Kimyasalları

  • Doğru kimyasal kullanımı ve kontrolü, su arıtma sistemlerinin tamamına fayda sağlar.
  • Sertlik giderici kimyasallar ters ozmoz sisteminin çok daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlar ve temizleme ihtiyacını azaltır.
  • İyi tasarlanan ve yönetilen su arıtma programı lejyonella tehlikesini ciddi oranda azaltabilir.
  • İnhibitörler soğuk su kanallarının ömrünü uzatır ve verimini artırır.
  • Doğru kimyasal, ekipman ve hizmet kombinasyonu, proses suyu soğutma sistemlerinde plansız iş kesintileri yaşanmasını önler ve alternatif su kaynaklarının kullanılmasına imkân tanır.
  • Doğru pıhtılaştırıcı, çökeltici ve köpüklenme önleyicilerin gerektiği gibi uygulanmasıyla atık su arıtma tesisinde en iyi performans elde edilebilir.