Turkey ABD Rusya

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziyareti

Anesiad Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Coşkun Alay Bey, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Tanyeri Bey ve YK Bşk. Yrd. Fazlı Kılıç Bey'i ziyaret ettiler.

Selamlaşmaya müteakip Ortak yatırım projeleri ve finans sorunları arzedildi.

ANESİAD ortaklıklar, ARGE, Bilişim, modern tarım uygulamalarına öncülük eden MİLLÎ bir işadamları STK'dur.

Coşkun Alay ortak ve Yönetim kurulu üyesi.

ANESİAD Gn. Bşk.
ASKON Gn. Bşk. Yrd.