Turkey ABD Rusya

KAZAKİSTAN GAZİLER BİRLİĞİ İLE ANESİAD ve SAVORAS İŞBİRLİĞİ MUHTIRASI İMZALADI

Kazakistan Cumhuriyet Kamu Birliği (Gaziler Birliği) Başkanı ve çalışma grubu Türkiye ve Azerbaycan’ı içeren bir Türk Dünyası gezisi yaptılar.

      Azerbaycan’da Şanlı Azerbaycan Ordumuzun gazilerini ziyaret edip, benzer kuruluşlarla mutabakat imzaladılar.

      Başkan Mukhamedzhanov Murat Nurakhmetoğlu koordinasyonunda Türkiye’de de benzer ziyaretler yapan ekibin çalışmalarını Kazakistan Askeri Ateşesi Kurmay Albay Feyzullah PİRNAZAROV koordine etti.

      Ankara Ziyaretlerinin ardından istanbul’a gelen Gaziler Birliği Heyeti ANESİAD ANADOLU ESNAF SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ’ni de ziyaret etti.

      Karşılıklı yapılan konuşmalarda her iki tarafta; “Türk Devletleri ve Türk Milleti’nin birlik ve beraberliği daha bağlayıcı olmalı. Gümrük Birliği, ortak savunma ve ani müdahale gücü, ortak üretimler, ortak tarih, ortak alfabe gibi hususların ivedilikle çözülmesi gerektiğini ifade ettiler.

      ANESİAD Genel Başkanı Coşkun ALAY Kazakistan’ın Özkemen şehrinde bir cami inşaatının bir ay içinde tamamlanacağı müjdesini verdi. Ayrıca “Türk Dünyası birleşir ve güç oluşturursa bu tüm Müslümanların birliğinin de ilk aşamasıdır.” dedi.

      SAVORAS AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı E. Yb. Halil MERT ise “Dünyanın neresinde bir adam ben Türküm ya da ben Müslümanım diyorsa orası Türkiye ve Türk Devletler Topluluğu’nun ilgi alanıdır.” dedi.

      Konuk Başkan Mukhamedzhanov Murat Nurakhmetoğlu ise özetle; Türkiye, Bağımsızlığını yeni kazanan kardeşlerine örnek ve öncü olmaya daha büyük sorumluluklar alarak devam etmelidir. Kazakistan Asya’nın en istikrarlı Ülkelerinden biridir. Atayurt demek Kazakistan demektir. Tüm Türkleri Hoca Ahmet Yesevi Atababamızın ülkesine bekliyoruz.” dedi.

“1. AMAÇ

    1.1. Bu mutabakatın amacı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti gaziler kurumları arasında işbirliğini geliştirmek ve temaslar kurmaktır.

      ANESİAD ANADOLU ESNAF SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Türk Devletleri Teşkilatı üyesi her iki Müslüman Türk Ülkesi Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlar.

2.   ANA ESASLAR

      2.1. Bu mutabakatın uygulanması çerçevesinde taraflar arasındaki başlıca işbirliği alanları şunlardır:

         2.1.1. Gaziler kurumları ve STK arasında tecrübe paylaşımı.

         2.1.2. Ortak spor etkinliklerinin organizasyonu.

         2.1.3. Konferanslara, genel kurullara ve diğer ortak etkinliklere katılım.

         2.1.4. Kardeş ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi.

         2.1.5. Genç neslin Ortak Türk Tarihi’ne vâkıf, vatansever ve Millî değerlere bağlı eğitimi, onlara anavatan ve kardeş halklara olan sevgiyi aşılamak.

         2.1.6. Kardeş halklar arasındaki dostane bağların güçlendirilmesine yönelik ortak program ve projelerin geliştirilmesi.

         2.1.7. Ortak faaliyetler hakkında bilginin yayılması.

         2.1.8. Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak. Anlaşma ve yararlı faaliyetlerin duyurulmasına katkı sağlamak.

         2.1.9. Medya ve sosyal medya faaliyetlerini koordine edip, terminoloji ve değerler birliği sağlamak.

      2.2. Taraflar, aralarındaki olabilecek işbirliği biçimlerinin belirlediler.

         2.2.1. Anlaşmalar, protokoller, kararlar ve diğer belgelerin koordinasyonu ve karşılıklı danışmanlık yapmak.

         2.2.2. Güncel konularda ortak planlar, programlar, projeler, seminerler, konferanslar, yuvarlak masalar tertiplemek.

         2.2.2. Bilgi paylaşımı yapmak. ortak yayınlar yapmak.

3.   KARŞILIKLI NİYETLER

      3.1. Bu Mutabakatı uygulamak için taraflar şunları yapmayı amaçlamaktadır.

          3.1.1. Ortak etkinlikler (yuvarlak masalar, seminerler, konferanslar, araştırmalar vb.);

         3.1.2. İş birliği alanlarında ortak çalışma grupları ve uzman komisyonlar oluşturmak;

         3.1.3. Bilgi alışverişinde bulunmak.

         3.1.4. Ortaklaşa hazırlanan program, proje ve faaliyetleri uygulamak.

          4.4. Mutabakat metni Kazakça ve Türkçe dillerinde iki nüsha halinde, her bir Taraf için birer nüsha olarak hazırlanmıştır.

CKB Gaziler Birliği Başkanı

Murat Nurakhmetoğlu MUKHAMEDZHANOV

Coşkun ALAY

ANESİAD Genel Başkanı”

      Bu mutabakat dışında Yönetim Kurulu Başkanlığını E. Yb. Halil MERT’in yaptığı SAVORAS SAVUNMA TEKNOLOJİ İNOVASYON DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. arasında benzer bir protokol daha imzalandı. Bu protokol metninde ise savunma sanayii konularında yardımlaşma ve danışmanlık konuları metne ilave edildi.

      Kazakistan Heyeti ANESİAD Başkanı Coşkun ALAY’A Kazak Türkleri’nin Millî giysilerinden ÇAPAN hediye ettiler. ANESİAD ise İstanbul Çinisi motifli plaket tekdim etti.

      Kazakistan Ekibi SAVORAS AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı E. Yb. Halil MERT’e de Kazakistan Gaziler Madalyası takdim ettiler.